Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Vrchlabí

IČO 00278475

Ve Věstníku chybí důležité údaje (ceny, identifikace firem apod.) Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

28%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
INTENZIFIKACE ÚPRAVNY VODY HERLÍKOVICE
Stavební práce na výstavbě kanalizace
3
Ø7 v odvětví
Vrchlabí – náměstí Míru – zhotovitel stavby
Výstavba silnic
3
Ø8 v odvětví
Nábřeží Labská
Práce na opravě silnic
10
Ø6 v odvětví
Nábřeží Labská
Práce na opravě silnic
10
Ø6 v odvětví
Vrchlabí_Jihoslovanská ulice_rekonstrukce komunikace, parkoviště
Práce na opravě silnic
4
Ø6 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

37%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
M-SILNICE a.s.
8 79 623 252
polečnost „MTS a VODA CZ pro intenzifikaci UV Herlíkovice“
1 69 945 798
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
5 9 375 712
Gardenline s.r.o.
1 8 565 925
PAS Natura s.r.o.
1 2 496 400
Ostatní dodavatelé 2 445 521

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 33% (1 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

76%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 388 921 179
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 280 038 169
Nákupy celkem 668 959 348

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

77%
průměr 91%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

65%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 20)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 10% (2 z 20)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 20)
Chybné IČO dodavatele 10% (2 z 20)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 20)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 20)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 20)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 10% (2 z 20)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

51%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 75% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,95 (Průměrný počet chyb na zakázku)