Velká města • 2016

Statutární město Pardubice

IČO 00274046

Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní. O zakázky je dostatečná konkurence.

14.
pořadí
75%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

85%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Pěší zóna Tř. Míru - Sladkovského
Stavební práce
14
Ø5 v odvětví
Revitalizace Tyršových sadů a revitalizace podzámeckého biotopu
Stavební práce
9
Ø5 v odvětví
Revitalizace parku na Špici v Pardubicích
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví
Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu statutárního města Pardubice
Pojištění
3
Ø2 v odvětví
ZŠ Družstevní, Polabiny - realizace úspor energií
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

85%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Syner, s.r.o.
3 104 073 257
Bak stavební společnost, a.s.
4 93 473 200
Colas Cz, a.s.
6 55 945 000
Gardenline s.r.o.
5 37 231 338
Prima spol. s r.o.
3 35 357 071
Ostatní dodavatelé 64 288 104 619

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

66%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 62% (24 z 39)
Necenová soutěž 5% (2 z 39)
Dělení zakázky na části 5% (2 z 39)
Elektronická aukce 0% (0 z 39)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

51%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 616 991 455
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 771 066 354
Nákupy celkem 2 388 057 809

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

87%
průměr 77%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

64%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 4%
Zrušené zakázky 13%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,81

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

93%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 2% (2 z 87)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 25% (22 z 87)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 87)
Chybné IČO dodavatele 7% (6 z 87)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 87)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 87)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 1% (1 z 87)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 3% (3 z 87)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

69%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 85% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,74 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

78%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 1% (1 z 87)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 3% (3 z 87)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 87)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 87)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 87)
Dar od dodavatele politickým stranám 8% (7 z 87)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 11% (10 z 87)