Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Statutární město Pardubice

IČO 00274046

Dobrý zadavatel. Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní. Vše nevyhrává úzký okruh firem.

8.
pořadí
79%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

40%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce budovy radnice
Rekonstrukce budov
2
Ø4 v odvětví
Rekonstrukce kuchyně pro SSmP a dodávka gastro vybavení
Stavební práce
1
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce kuchyně pro SSmP a dodávka gastro vybavení
Kuchyňské zařízení, domácí potřeby a zařízení pro pohostinství
1
Ø2 v odvětví
Prostor před KD Dukla (stavební úpravy ul. Gorkého v úseku ul. Čs. armády – Jana Palacha)
Stavební práce
10
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

82%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
STRABAG a.s.
1 145 975 195
MARHOLD a.s.
3 57 067 032
CHRPA stavební společnost s r.o. Pardubice
4 35 120 051
EUROVIA CS, a.s.
3 32 334 008
MIROS MAJETKOVÁ a.s.
4 30 363 947
Ostatní dodavatelé 57 266 737 275

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

70%
průměr 71%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 41% (21 z 51)
Necenová soutěž 12% (6 z 51)
Dělení zakázky na části 12% (6 z 51)
Elektronická aukce 0% (0 z 51)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

50%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 1 065 104 830
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 3 191 303 074
Nákupy celkem 4 256 407 904

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

94%
průměr 87%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

83%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 2%
Zrušené zakázky 10%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,49

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

99%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 4% (3 z 80)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 80)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 80)
Chybné IČO dodavatele 2% (2 z 80)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 80)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 80)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 80)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 1% (1 z 80)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

89%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 98% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,38 (Průměrný počet chyb na zakázku)