Velká města • 2016

Statutární město Kladno

IČO 00234516

Profil zadavatele obsahuje vysoké množství chyb.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

75%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rozšíření využitelnosti historické budovy Městského divadla Kladno
Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
7
Ø4 v odvětví
Revitalizace brownfieldu - Kasárna Kladno
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Sanace staré ekologické zátěže v průmyslové zóně Kladno-Dubí
Sanace průmyslových zón
12
Ø4 v odvětví
Rekonstrukce komunikace a chodníků v lokalitě Staré Kročehlavy
Obnova povrchu vozovky
5
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce komunikace včetně mostní konstrukce v Průmyslové ulici v Kladně
Obnova povrchu vozovky
5
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

85%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
S u b t e r r a a.s.
1 94 299 999
Metrostav a.s.
1 51 641 621
Strabag a.s.
3 45 886 242
Alfa System s.r.o.
1 38 791 258
Ave Kladno s.r.o.
3 26 395 079
Ostatní dodavatelé 40 235 764 557

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

69%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 28% (5 z 18)
Necenová soutěž 44% (8 z 18)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 18)
Elektronická aukce 0% (0 z 18)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

42%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 492 778 760
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 2 301 725 364
Nákupy celkem 2 794 504 124

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

63%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 14%
Zrušené zakázky 5%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,88

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

80%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 49)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 31% (15 z 49)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 49)
Chybné IČO dodavatele 2% (1 z 49)
Chybné IČO zadavatele 2% (1 z 49)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 49)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 49)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 22% (11 z 49)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

15%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 33% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 2,15 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

88%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 49)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 49)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 2% (1 z 49)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 49)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 49)
Dar od dodavatele politickým stranám 8% (4 z 49)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 10% (5 z 49)