Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Rýmařov

IČO 00296317

Zadavatel vhodně využívá dělení zakázek na části k podpoře konkurence. Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu.

66.
pořadí
70%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

26%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce autobusového nádraží a parkoviště před SVČ a Stavební úpravy Školního náměstí v Rýmařově
Stavební práce
1
Ø5 v odvětví
Stavební úpravy komunikací v Rýmařově
Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro dálnice, silnice, přistávací plochy a železnice
10
Ø6 v odvětví
Regenerace bytového domu Okružní 3, 5 Rýmařov
Opravy a modernizace budov
2
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce autobusového nádraží a parkoviště před SVČ a Stavební úpravy Školního náměstí v Rýmařově
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Regenerace ulice Jungmanova
Výstavba parkovišť
6
Ø6 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

65%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
ČEZ Prodej, s.r.o.
1 33 852 235
KARETA s.r.o.
2 27 014 559
LANEX Olomouc s.r.o.
2 9 333 125
HYDROSPOL, spol. s r.o.
1 5 698 268
AWT Rekultivace a.s.
1 4 561 726
Ostatní dodavatelé 11 22 579 016

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

100%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 33% (1 z 3)
Necenová soutěž 33% (1 z 3)
Dělení zakázky na části 67% (2 z 3)
Elektronická aukce 33% (1 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

61%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 203 691 386
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 344 691 131
Nákupy celkem 548 382 517

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

92%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

83%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 6% (1 z 18)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 17% (3 z 18)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 18)
Chybné IČO dodavatele 6% (1 z 18)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 18)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 18)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 18)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 6% (1 z 18)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 0% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)