Malá města • 2016

Vodovody a kanalizace Znojemsko

IČO 45671745

Portfolio dodavatelů je dostatečně široké. Zadavatel korektně zveřejňuje informace ve Věstníku veřejných zakázek.

71.
pořadí
75%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

72%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Kanalizace a ČOV Branišovice, Bohutice a Olbramovice
Stavební práce na výstavbě kanalizace
6
Ø5 v odvětví
Odkanalizování obcí v Národním parku Podyjí a jeho ochranném pásmu
Stavební práce na výstavbě kanalizace
9
Ø5 v odvětví
Odkanalizování obcí Kravsko, Plenkovice, Kasárna, Mramotice a Žerůtky, 2. etapa
Stavební práce na výstavbě kanalizace
6
Ø5 v odvětví
Kanalizace Jevišovice, Černín, Střelice
Stavební práce na výstavbě kanalizačních sítí
17
Ø5 v odvětví
Odkanalizování obcí Valtrovice, Křídlůvky
Stavební práce na výstavbě kanalizace
3
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

72%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Ohl Žs, a.s.
1 181 859 896
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
3 132 269 617
Swietelsky stavební s.r.o.
2 85 686 011
Syner Vhs Vysočina, a.s.
1 69 312 905
Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost s.r.o.
1 49 973 490
Ostatní dodavatelé 7 166 142 816

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 20% (2 z 10)
Necenová soutěž 0% (0 z 10)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 10)
Elektronická aukce 0% (0 z 10)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

94%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

57%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 7%
Zrušené zakázky 27%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,40

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

97%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 15)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 7% (1 z 15)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 15)
Chybné IČO dodavatele 7% (1 z 15)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 15)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 15)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 15)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 7% (1 z 15)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

96%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 15)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 15)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 15)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 15)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 15)
Dar od dodavatele politickým stranám 7% (1 z 15)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 7% (1 z 15)