Malá města • 2016

Město Letohrad

IČO 00279129

Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit. Ve Věstníku chybí důležité údaje (ceny, identifikace firem apod.)

144.
pořadí
71%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

63%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Lokalita pro bydlení Letohrad - U Bažantnice, I. etapa
Stavební práce
17
Ø5 v odvětví
Červená - kanalizace a ČOV k.ú. Červená
Stavební práce na výstavbě kanalizace
6
Ø5 v odvětví
Realizace úspor energií - zateplení MŠ U Dvora, Letohrad
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce místních komunikací, I. etapa
Stavební úpravy pro komunikace
4
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce místních komunikací Letohrad - Kunčice
Stavební úpravy pro komunikace
6
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

67%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
1 25 883 883
V A K S T A V spol. s r. o. Jablonné n. Orlicí
1 9 689 607
Marhold a.s.
1 7 985 028
Strabag a.s.
2 7 704 614
Skanska a.s.
1 4 481 706
Ostatní dodavatelé 8 17 324 495

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 67% (2 z 3)
Necenová soutěž 33% (1 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

62%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 14)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 14)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 14)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 14)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 14)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 14)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 14)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 57% (8 z 14)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

90%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 14)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 14)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 14)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 14)
Insolvence dodavatele 7% (1 z 14)
Dar od dodavatele politickým stranám 14% (2 z 14)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 7% (1 z 14)