Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Letohrad

IČO 00279129

Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit. O zakázky je dostatečná konkurence.

34.
pořadí
74%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

68%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Lokalita pro bydlení Letohrad - U Bažantnice, I. etapa
Stavební práce
17
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce komunikací 2016 - 2018
Stavební práce
10
Ø5 v odvětví
Červená - kanalizace a ČOV k.ú. Červená
Stavební práce na výstavbě kanalizace
6
Ø7 v odvětví
Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Letohrad
Cisternové automobilové stříkačky
1
Ø2 v odvětví
Provozování svozu směsného komunálního odpadu v období od 1.1.2017 do 31.12.2021
Odvoz odpadu
2
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

65%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
1 25 883 884
KENVI CZ s.r.o.
1 12 541 861
VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí
1 9 689 607
WISS CZECH, s.r.o.
1 5 985 100
EKOLA České Libchavy s.r.o.
1 4 410 000
Ostatní dodavatelé 4 13 715 618

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 25% (1 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

55%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 100 220 711
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 237 171 642
Nákupy celkem 337 392 353

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

82%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 10)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 10)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 10)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 10)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 10)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 10)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 10)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 40% (4 z 10)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

45%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 60% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,60 (Průměrný počet chyb na zakázku)