Městské části • 2016

Městská část Praha 6

IČO 00063703

Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit. Nevyskytují se nadměrné vícepráce a nesoutěžené smluvní dodatky.

8.
pořadí
70%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

38%
průměr 53%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

61%
průměr 63%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
C D V služby, s.r.o.
1 458 333 333
Interma, akciová společnost
2 93 446 970
Energie - stavební a báňská a.s.
2 91 175 354
Pražské služby, a.s.
4 73 300 000
Sport-technik Bohemia s.r.o.
2 63 096 113
Ostatní dodavatelé 28 281 548 302

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

57%
průměr 62%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 13% (2 z 15)
Necenová soutěž 100% (15 z 15)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 15)
Elektronická aukce 0% (0 z 15)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

98%
průměr 81%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

97%
průměr 67%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,13

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

82%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 39)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 62% (24 z 39)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 39)
Chybné IČO dodavatele 26% (10 z 39)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 39)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 39)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 39)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 5% (2 z 39)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

88%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 39)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 39)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 39)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 39)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 39)
Dar od dodavatele politickým stranám 5% (2 z 39)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 23% (9 z 39)