Městské části • 2018 • předchozí hodnocení

Městská část Praha 6

IČO 00063703

Dobrý zadavatel. Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit. Vše nevyhrává úzký okruh firem.

6.
pořadí
75%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

37%
průměr 42%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území MČ Praha 6
Úklidové služby
1
Ø4 v odvětví
Údržba a provoz odpadkových košů, stojanů na sáčky na psí exkrementy (včetně dodávání sáčků) a popelníků na území MČ Praha 6
Sběr odpadu
2
Ø2 v odvětví
ZŠ A. Čermáka – Půdní vestavba – navýšení kapacity
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce střechy a půdních prostor
Střešní práce a jiné specializované stavební práce
6
Ø3 v odvětví
Poskytování služeb výsadby a údržby květin a souvisejících služeb
Služby vysazování a údržby zelených ploch
3
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

79%
průměr 63%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Pražské služby, a.s.
3 81 422 140
CDV služby, s.r.o.
1 31 261 014
SSK - stavby s.r.o.
1 29 013 420
DEREZA, společnost s ručením omezeným
1 28 586 162
KONSIT a.s.
2 24 292 841
Ostatní dodavatelé 24 121 133 444

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

99%
průměr 88%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Správa, údržba a provoz budovy Úřadu městské části Praha 6 a detašovaných pracovišť
Krajní naléhavost
668 344

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

93%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 21% (6 z 29)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 10% (3 z 29)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 29)
Chybné IČO dodavatele 7% (2 z 29)
Chybné IČO zadavatele 10% (3 z 29)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 29)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 29)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 29)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

26%
průměr 33%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 46% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,82 (Průměrný počet chyb na zakázku)