Velká města • 2016

Statutární město Děčín

IČO 00261238

Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže.

14.
pořadí
75%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

60%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce domova pro seniory, Děčín II, Kamenická 755/195
Stavební práce
11
Ø5 v odvětví
Revitalizace sídliště Děčín III-Staré Město, veřejné prostranství - 2. část
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
8
Ø6 v odvětví
Dodávka elektrické energie pro statutární město Děčín a jím zřízené organizace
Elektrická energie
4
Ø4 v odvětví
Revitalizace sídliště Děčín III – Staré Město, veřejné prostranství – 4. část
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
4
Ø6 v odvětví
JŘBU - Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a pojištění motorových vozidel.
Pojištění majetku
1
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

79%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Strabag Rail a.s.
5 45 280 993
Insky spol. s r.o.
6 32 772 458
Amper Market, a.s.
1 19 096 220
Strabag a.s.
3 14 537 910
Bohuslav Čepila
2 10 735 278
Ostatní dodavatelé 27 72 161 835

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 70%

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

45%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 200 772 165
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 783 418 514
Nákupy celkem 984 190 678

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

53%
průměr 77%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

54%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 4%
Zrušené zakázky 33%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,52

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

98%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 2% (1 z 45)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 45)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 45)
Chybné IČO dodavatele 2% (1 z 45)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 45)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 45)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 2% (1 z 45)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 2% (1 z 45)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

90%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 93% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,11 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

89%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 45)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 45)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 45)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 45)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 45)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 45)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 29% (13 z 45)