Velká města • 2016

Město Znojmo

IČO 00293881

Profil zadavatele obsahuje vysoké množství chyb. Zadavatel podporuje konkurenci prodlouženými lhůtami k podání nabídek.

29.
pořadí
72%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

65%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
CELOPLOŠNÉ OPRAVY CHODNÍKŮ V MĚSTĚ ZNOJMĚ
Stavební úpravy chodníků
9
Ø6 v odvětví
„REKONSTRUKCE HOSTAN ARÉNY MĚSTSKÝ STADION ZNOJMO - Rekonstrukce tribun a sportovního zázemí - opakované“
Opravy a údržba sportovních zařízení
5
Ø4 v odvětví
REGENERACE ULIC MPR - VELKÁ MICHALSKÁ
Stavební úpravy pro komunikace
5
Ø5 v odvětví
„Revitalizace Dolního parku ve Znojmě, část C2“
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
„Rekonstrukce smuteční obřadní síně pro městský hřbitov Znojmo“
Rekonstrukce budov
8
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

76%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Swietelsky stavební s.r.o.
1 45 000 000
Metrostav a.s.
2 40 444 750
Firesta-fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
3 17 586 124
Colas Cz, a.s.
6 16 411 832
Ekostavby Brno, a.s.
1 12 140 937
Ostatní dodavatelé 27 61 248 719

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

91%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 29% (2 z 7)
Necenová soutěž 43% (3 z 7)
Dělení zakázky na části 14% (1 z 7)
Elektronická aukce 0% (0 z 7)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

44%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 192 832 366
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 809 932 670
Nákupy celkem 1 002 765 036

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

75%
průměr 77%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

61%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 9%
Zrušené zakázky 11%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,67

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

99%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 40)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 30% (12 z 40)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 40)
Chybné IČO dodavatele 12% (5 z 40)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 40)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 40)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 40)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 40)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

12%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 26% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 2,12 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

92%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 40)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 40)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 2% (1 z 40)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 40)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 40)
Dar od dodavatele politickým stranám 2% (1 z 40)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 18% (7 z 40)