Malá města • 2016

Město Železný Brod

IČO 00262633

Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění. Konkurence je nedostatečná.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

33%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Terminál Železný Brod - 1. etapa
Výstavba autobusových nádraží
5
Ø5 v odvětví
Nákup zemního plynu na Komoditní burze Praha
Zemní plyn
3
Ø3 v odvětví
Snížení energetické náročnosti budovy základní školy Pelechovská v Železném Brodě
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Služby dohodce na Českomoravské komoditní burze Kladna pro centrálního zadavatele při nákupu zemního plynu
Zemní plyn
5
Ø3 v odvětví
Zateplení sportovní haly v Železném Brodě
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

67%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Syner, s.r.o.
1 39 632 791
Pražská plynárenská, a.s.
1 28 287 511
Trigema Building a.s.
1 25 071 954
Rwe Energie, s.r.o.
1 11 254 815
Evosa spol. s r.o.
1 10 772 172
Ostatní dodavatelé 8 19 702 031

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 33% (1 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

37%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Nákup zemního plynu na Komoditní burze Praha
Neuveden
28 287 511
Sdružené služby dodávek elektrické energie pro město Železný Brod
Neuveden
1 503 066

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 17%
Zrušené zakázky 33%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

70%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 8% (1 z 13)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 38% (5 z 13)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 13)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 13)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 13)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 13)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 13)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 23% (3 z 13)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

77%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 13)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 13)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 13)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 13)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 13)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 13)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 15% (2 z 13)