Malá města • 2016

Město Blovice

IČO 00256455

Dobrý zadavatel. Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit. Vše nevyhrává úzký okruh firem.

13.
pořadí
82%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

55%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Přírodní koupací biotop Blovice
Výstavba vodních děl
5
Ø5 v odvětví
Výstavba sběrného dvora odpadů pro město Blovice
Stavební práce
11
Ø5 v odvětví
Směsný komunální odpad 2015-2016
Služby související s likvidací odpadů a odpady
4
Ø3 v odvětví
Dodávka zemního plynu pro město Blovice a jeho příspěvkové organizace
Zemní plyn
3
Ø3 v odvětví
Blovice - informační služby
Informační systémy a servery
1
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

68%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Bp Stavby Cz s.r.o.
1 9 852 760
Silba-elstav s.r.o.
1 5 251 096
Pragoplyn, a.s.
2 4 183 576
Západočeské komunální služby a.s.
1 3 999 551
Asseco Solutions, a.s.
1 2 642 600
Ostatní dodavatelé 6 5 704 501

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 1)
Necenová soutěž 0% (0 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 0% (0 z 1)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

89%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Dodávka elektrické energie pro město Blovice a jeho příspěvkové organizace
Předchozí zakázka bez nabídek
892 351

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

92%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 12)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 12)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 12)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 12)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 12)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 12)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 12)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 8% (1 z 12)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

83%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 12)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 12)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 12)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 12)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 12)
Dar od dodavatele politickým stranám 8% (1 z 12)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 25% (3 z 12)