Velká města • 2016

Město Klatovy

IČO 00255661

Profil zadavatele obsahuje vysoké množství chyb.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

71%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zatraktivnění krytého plaveckého bazénu Klatovy
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Zateplení ZŠ Tolstého Klatovy
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví
Realizace projektu EPC v objektech města Klatovy
Energetické a související služby
4
Ø3 v odvětví
Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Plánická
Stavební práce
10
Ø5 v odvětví
Stavební úpravy - ubytovna č.p. 743/III., Klatovy
Stavební práce
10
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

83%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Silnice Klatovy a.s.
8 65 683 310
Aldast, spol. s r.o.
2 61 678 582
Stafiko stav s.r.o.
2 31 208 453
Enesa a.s.
1 19 880 419
Smp Cz, a.s.
1 16 799 000
Ostatní dodavatelé 30 157 980 022

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

66%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 353 229 790
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 468 200 528
Nákupy celkem 821 430 318

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

70%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 5%
Zrušené zakázky 9%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,68

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

68%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 2% (1 z 44)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 2% (1 z 44)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 44)
Chybné IČO dodavatele 5% (2 z 44)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 44)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 44)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 2% (1 z 44)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 52% (23 z 44)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

8%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 25% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 2,73 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

79%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 44)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 44)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 9% (4 z 44)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 44)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 44)
Dar od dodavatele politickým stranám 9% (4 z 44)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 18% (8 z 44)