Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Klatovy

IČO 00255661

Podle ÚOHS došlo k závažným porušením zákona. Zadavatel nevyužívá dostupné nástoje pro podporu konkurence.

24.
pořadí
74%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

74%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Skládka TKO Štěpánovice
Stavební úpravy pro technická díla kromě mostů, tunelů, šachet a podchodů
6
Ø4 v odvětví
Stavební úpravy technologie SCZT - Pod Hůrkou, Klatovy - II. etapa
Stavební práce
11
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Plánická
Stavební práce
10
Ø5 v odvětví
Stavební úpravy technologie SCZT Pod Hůrkou, Klatovy - II. etapa
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Chodník Točník
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

82%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Silnice Klatovy a.s.
9 76 398 082
EUROVIA CS, a.s.
2 29 354 421
Klatovská stavební společnost s.r.o.
3 25 172 000
Lesní stavby, s.r.o.
3 22 030 161
STRABAG a.s.
2 17 541 810
Ostatní dodavatelé 32 148 015 174

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

46%
průměr 71%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 21% (5 z 24)
Necenová soutěž 0% (0 z 24)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 24)
Elektronická aukce 0% (0 z 24)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

67%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 550 393 896
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 658 590 897
Nákupy celkem 1 208 984 793

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 87%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

72%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 25%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,63

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

89%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 2% (1 z 60)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 60)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 60)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 60)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 60)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 60)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 60)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 27% (16 z 60)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

74%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 90% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,65 (Průměrný počet chyb na zakázku)