Malá města • 2016

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

IČO 49458892

Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže. Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

37%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
SV Ivančice – Rosice, zajištění kvality pitné vody – zhotovitel stavby
Stavební práce na výstavbě úpraven vody
4
Ø4 v odvětví
Popůvky - kanalizace
Stavební práce na výstavbě kanalizace
6
Ø5 v odvětví
SV Ivančice – Rosice, zajištění kvality pitné vody – dodatečné práce III
Stavební práce na výstavbě úpraven vody
1
Ø4 v odvětví
Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny - vícepráce 10
Stavební práce na výstavbě kanalizace
1
Ø5 v odvětví
Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny - vícepráce 12
Stavební práce na výstavbě kanalizace
1
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

6%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Ohl Žs, a.s.
22 423 027 001
Eurovia Cs, a.s.
3 46 270 193
Ap Investing, s.r.o.
1 11 933 600
Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.
1 7 290 321
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
3 2 369 000
Ostatní dodavatelé 1 900 000

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 1)
Necenová soutěž 0% (0 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 0% (0 z 1)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

24%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

93%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 31)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 61% (19 z 31)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 31)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 31)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 31)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 31)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 31)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 31)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

99%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 31)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 31)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 31)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 31)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 31)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 31)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 6% (2 z 31)