Malá města • 2016

Město Úvaly

IČO 00240931

Konkurence je nedostatečná. Zadavatel podporuje konkurenci prodlouženými lhůtami k podání nabídek.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

23%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu města Úvaly
Sbírání odpadních vod
3
Ø5 v odvětví
Mateřská škola Cukrovar
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce objektu č.p. 65 nabízející volnočasové aktivity
Stavební úpravy domů
21
Ø4 v odvětví
Stavební úpravy budovy "C" základní školy v Úvalech
Stavební úpravy školních budov
3
Ø5 v odvětví
"Město Úvaly – Poskytnutí dlouhodobého úvěru"
Poskytování úvěrů
1
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

32%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Stavokomplet spol.s r.o.
1 177 982 000
Walco Cz spol. s r.o.
1 19 975 350
Domistav Cz a.s.
2 19 153 002
Pozemstav Prostějov,a.s.
1 15 388 815
Langerone, Se
2 10 276 017
Ostatní dodavatelé 9 32 029 036

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

84%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 20% (1 z 5)
Necenová soutěž 0% (0 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

83%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
"Město Úvaly – Poskytnutí dlouhodobého úvěru"
Krajní naléhavost
9 403 335
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Úvaly
Neuveden
2 837 600

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

65%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 17%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

74%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 16)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 38% (6 z 16)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 16)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 16)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 16)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 16)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 12% (2 z 16)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 6% (1 z 16)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

69%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 16)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 16)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 16)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 16)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 16)
Dar od dodavatele politickým stranám 6% (1 z 16)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 12% (2 z 16)