Velká města • 2016

Město Břeclav

IČO 00283061

Zadavatel často chybuje při uveřejňování informací ve Věstníku.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

70%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Dodavatel stavebních prací - Terminál IDS JMK Břeclav
Stavební práce
14
Ø5 v odvětví
Stavební úpravy ZŠ Břeclav, Kupkova; MŠ Břeclav, Na Valtické a MŠ Břeclav, Kpt. Nálepky – Zateplení a výměna výplní otvorů
Stavební práce
11
Ø5 v odvětví
Speciální hasičské vozidlo
Hasičská vozidla
2
Ø2 v odvětví
Město Břeclav - služby uživatelům ICT
Servery
1
Ø2 v odvětví
Břeclav - ul. Kupkova, rekonstrukce komunikace, oprava kanalizace a vodovodu
Chodníky a jiné zpevněné povrchy
10
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

69%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Strabag a.s.
2 53 104 150
Vispo Cz. s.r.o.
2 13 504 483
Tlak Smolík s.r.o.
3 11 569 352
Amper Market, a.s.
2 9 871 146
Stavba a údržba silnic s.r.o.
2 8 253 281
Ostatní dodavatelé 20 49 015 342

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 7)
Necenová soutěž 14% (1 z 7)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 7)
Elektronická aukce 0% (0 z 7)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

47%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 145 986 472
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 519 657 026
Nákupy celkem 665 643 498

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

52%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 25%
Zrušené zakázky 17%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,18

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

46%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 31)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 31)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 31)
Chybné IČO dodavatele 3% (1 z 31)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 31)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 31)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 31)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 32% (10 z 31)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

61%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 74% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,71 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

94%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 31)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 31)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 31)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 31)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 31)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 31)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 13% (4 z 31)