Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Břeclav

IČO 00283061

Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu. Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

26%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Smuteční obřadní síň Břeclav
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví
Automatické parkovací zařízení pro kola, Přednádraží Břeclav - etapa I., Přednádraží Břeclav - úprava veřejného prostranství
Stavební práce
1
Ø5 v odvětví
Modernizace světelného signalizačního zařízení na silnici I/55 v Břeclavi
Řídící, bezpečnostní, signalizační a světelné zařízení
3
Ø3 v odvětví
Břeclav - ul. Veslařská - oprava povrchů
Povrchová úprava silnic
3
Ø6 v odvětví
BŘECLAV – PĚŠÍ TRASA UL. ČECHOVA, ŽEROTÍNOVA, ZELEŇ A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
4
Ø7 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

69%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
2 40 603 200
SYSTEMATICA s.r.o.
1 12 557 277
STRABAG a.s.
2 12 489 383
VHS Břeclav s.r.o.
2 12 211 761
ELTODO, a.s.
1 9 578 605
Ostatní dodavatelé 9 31 547 262

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

56%
průměr 71%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 14% (1 z 7)
Necenová soutěž 14% (1 z 7)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 7)
Elektronická aukce 0% (0 z 7)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

48%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 243 317 591
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 817 938 146
Nákupy celkem 1 061 255 737

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

99%
průměr 87%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Serverové licence systému GINIS
Autorská práva
424 000

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

86%
průměr 77%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

77%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 21)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 5% (1 z 21)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 21)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 21)
Chybné IČO zadavatele 5% (1 z 21)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 21)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 21)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 19% (4 z 21)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

8%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 37% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,16 (Průměrný počet chyb na zakázku)