Malá města • 2016

Město Uherský Brod

IČO 00291463

Dobrý zadavatel. Portfolio dodavatelů je dostatečně široké.

37.
pořadí
78%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

58%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Dopravní terminál Uherský Brod – II. etapa
Stavby sloužící dopravě
11
Ø5 v odvětví
Výběr provozovatele ČOV města Uherský Brod
Provoz čistíren vody
2
Ø3 v odvětví
Rekonstrukce domů č.p. 135,136 – Městský úřad Uherský Brod
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví
Revitalizace Masarykova náměstí v Uherském Brodě
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
„Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany pro město Uherský Brod a mikroregion Horní Poolšaví – Varovný informační systém (VIS)“
Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení
3
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

83%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Hochtief Cz a. s.
1 55 562 359
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
1 51 295 000
Stamos Uherské Hradiště, spol. s r.o.
3 45 939 390
Sates Morava spol. s r.o.
2 32 616 801
Rumpold Uhb, s.r.o.
8 23 011 578
Ostatní dodavatelé 28 135 946 170

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

87%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (11 z 22)
Necenová soutěž 0% (0 z 22)
Dělení zakázky na části 41% (9 z 22)
Elektronická aukce 9% (2 z 22)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

57%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 3%
Zrušené zakázky 32%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,29

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

88%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 44)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 2% (1 z 44)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 44)
Chybné IČO dodavatele 2% (1 z 44)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 44)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 44)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 2% (1 z 44)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 16% (7 z 44)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

92%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 44)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 44)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 5% (2 z 44)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 44)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 44)
Dar od dodavatele politickým stranám 7% (3 z 44)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 5% (2 z 44)