Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Uherský Brod

IČO 00291463

Portfolio dodavatelů je dostatečně široké. Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem.

43.
pořadí
73%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

30%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Výběr provozovatele ČOV města Uherský Brod
Veřejné služby
2
Ø3 v odvětví
Komunikační propojení Slováckého nám. se sídlištěm Olšava v Uherském Brodě – I. etapa
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Zimní údržba komunikací a chodníků v Uherském Brodě v letech 2016 až 2020
Práce na údržbě silnic
1
Ø6 v odvětví
Údržba vegetačních prvků zeleně města Uherský Brod
Služby vysazování a údržby zelených ploch
4
Ø4 v odvětví
Silnice III/497 14, MK 0087 a MK ul. Přemysla Otakara II.: Uherský Brod, okružní křižovatka na náměstí Svobody
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

77%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
1 51 295 000
RUMPOLD UHB, s.r.o.
2 22 027 173
FLORSTYL s.r.o.
2 20 761 963
EUROVIA CS, a.s.
1 19 859 315
Porr a.s.
1 9 063 506
Ostatní dodavatelé 28 66 632 447

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

68%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 458 145 341
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 540 194 677
Nákupy celkem 998 340 018

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

94%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 15% (4 z 27)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 19% (5 z 27)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 27)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 27)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 27)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 27)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 27)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 27)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

50%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 72% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,88 (Průměrný počet chyb na zakázku)