Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Žatec

IČO 00265781

Konkurence je nedostatečná. Vše nevyhrává úzký okruh firem.

66.
pořadí
70%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

23%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce dopravního terminálu v Žatci
Stavební úpravy objektů sloužících silniční dopravě
4
Ø6 v odvětví
Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci – dodatečné zateplení a výměna oken u objektů č.p. 642, 652, 845 a 852 v Žatci
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce osvětlení a elektroinstalací Gymnázia Žatec
Elektroinstalační práce
2
Ø4 v odvětví
Realizace energetických úspor dodatečným zateplením MŠ v Žatci a DSS v Libočanech
Rekonstrukce budov
2
Ø4 v odvětví
Revitalizace památky č.p. 52 v Žatci Městská knihovna - stavební práce
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

67%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
METALL QUATRO spol. s r.o.
4 54 711 478
Společnost pro dopravní terminál v Žatci
1 37 979 996
EKOSTAVBY Louny s.r.o.
9 24 363 225
HERKUL a.s.
3 19 296 096
Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
5 12 604 488
Ostatní dodavatelé 12 29 934 718

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 12% (1 z 8)
Necenová soutěž 0% (0 z 8)
Dělení zakázky na části 38% (3 z 8)
Elektronická aukce 0% (0 z 8)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

54%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 271 173 471
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 661 717 313
Nákupy celkem 932 890 784

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

93%
průměr 91%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

88%
průměr 77%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

96%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 34% (12 z 35)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 3% (1 z 35)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 35)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 35)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 35)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 35)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 35)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 6% (2 z 35)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

45%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 69% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,94 (Průměrný počet chyb na zakázku)