Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Holice

IČO 00273571

Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny. Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

47%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce objektu č.p. 59
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce objektu č.p. 59
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví
CISTERNOVÁ AUTOMOBILOVÁ STŘÍKAČKA
Cisternové automobilové stříkačky
1
Ø2 v odvětví
ZŠ Komenského, Holubova 500, Holice. Oprava fasády objektu
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví
ZŠ Holice Komenského Holubova 500, Holice - rekonstrukce
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

38%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
KERSON spol. s r.o.
2 15 642 442
Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
2 8 996 375
WISS CZECH, s.r.o.
1 5 915 600

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 67% (2 z 3)
Necenová soutěž 67% (2 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

51%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 81 959 030
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 227 920 508
Nákupy celkem 309 879 538

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

33%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 67%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

91%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 7)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 14% (1 z 7)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 7)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 7)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 7)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 7)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 7)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 14% (1 z 7)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 40% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 2,60 (Průměrný počet chyb na zakázku)