Velká města • 2016

Město Jindřichův Hradec

IČO 00246875

Dobrý zadavatel. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Do zakázek se hlásí dostatek firem.

1.
pořadí
83%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

83%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Městská hromadná doprava Jindřichův Hradec na období 2016-2025
Služby veřejné silniční dopravy
5
Ø3 v odvětví
Nakládání s komunálním odpadem v Jindřichově Hradci v letech 2013 - 2015
Služby související s likvidací odpadů a odpady
5
Ø3 v odvětví
Kanalizace a ČOV místní části Buk, Jindřichův Hradec
Stavební práce na výstavbě kanalizačních sítí
17
Ø5 v odvětví
Stavební úpravy staré radnice čp. 88/I v Jindřichově Hradci
Stavební úpravy uměleckých a kulturních budov
11
Ø3 v odvětví
Nakládání s komunálním odpadem v Jindřichově Hradci v letech 2015 - 2016
Služby související s likvidací odpadů a odpady
1
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

80%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Čsad Jindřichův Hradec a.s.
1 99 000 000
Ave Cz odpadové hospodářství s.r.o.
2 52 210 849
Swietelsky stavební s.r.o.
7 39 661 415
Jindřichohradecká stavební s.r.o.
5 32 468 404
Jindřichohradecké Montáže s.r.o.
7 28 635 224
Ostatní dodavatelé 40 158 266 695

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

58%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 32% (9 z 28)
Necenová soutěž 79% (22 z 28)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 28)
Elektronická aukce 0% (0 z 28)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

70%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 410 242 595
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 417 301 525
Nákupy celkem 827 544 120

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

97%
průměr 77%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Stavební úpravy staré radnice čp. 88/I Jindřichův Hradec - dodatečné práce I.
Dodatečné práce
2 201 003
Splašková kanalizace v místní části Radouňka - dodatečné práce III.
Neuveden
771 838
TRIGON-Rozhledna Rýdův kopec Děbolín - Jindřichův Hradec - Dodatečné práce I
Jediný dodavatel (technické důvody), Krajní naléhavost, Dodatečné práce
53 035

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

80%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 15%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,24

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

98%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 62)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 6% (4 z 62)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 62)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 62)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 62)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 62)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 3% (2 z 62)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 62)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

82%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 83% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,03 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

83%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 62)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 62)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 62)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 62)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 62)
Dar od dodavatele politickým stranám 11% (7 z 62)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 13% (8 z 62)