Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Jindřichův Hradec

IČO 00246875

Dobrý zadavatel. Do zakázek se hlásí dostatek firem. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost.

4.
pořadí
81%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

74%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Městská hromadná doprava Jindřichův Hradec na období 2016-2025
Služby veřejné silniční dopravy
5
Ø2 v odvětví
Nakládání s komunálním odpadem V JINDŘICHOVĚ HRADCI v letech 2016 - 2020
Služby související s likvidací odpadů a odpady
4
Ø2 v odvětví
Nakládání s komunálním odpadem v Jindřichově Hradci v letech 2015 - 2016
Služby související s likvidací odpadů a odpady
1
Ø2 v odvětví
Rekonstrukce kanalizací sídliště Pod Kasárny Jindřichův Hradec
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
8
Ø7 v odvětví
Dům s pečovatelskou službou 31/I, Jindřichův Hradec
Stavební úpravy domů
15
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

77%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
ČSAD Jindřichův Hradec a.s.
1 99 000 000
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
2 62 120 448
JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
10 51 216 229
SWIETELSKY stavební s.r.o.
8 33 510 875
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
2 19 422 714
Ostatní dodavatelé 43 124 118 253

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 71%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 39% (11 z 28)
Necenová soutěž 64% (18 z 28)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 28)
Elektronická aukce 0% (0 z 28)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

69%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 588 984 390
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 648 812 957
Nákupy celkem 1 237 797 346

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

98%
průměr 87%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Stavební úpravy staré radnice čp. 88/I Jindřichův Hradec - dodatečné práce I.
Vícepráce
2 201 003
TRIGON-Rozhledna Rýdův kopec Děbolín - Jindřichův Hradec - Dodatečné práce I
Technické důvody , Krajní naléhavost , Vícepráce
53 035

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

86%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 14%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,11

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

85%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 8% (5 z 64)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 2% (1 z 64)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 64)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 64)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 64)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 64)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 64)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 25% (16 z 64)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

70%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 82% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,48 (Průměrný počet chyb na zakázku)