Velká města • 2016

Město Vyškov

IČO 00292427

Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci. Mnoho výdajů teče do historických smluv nebo zakázek malého rozsahu.

24.
pořadí
73%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

53%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Vyškov - železniční stanice, P&R
Výstavba železničních terminálů
6
Ø4 v odvětví
Zateplení a výměna oken objektu Pečovatelské služby Vyškov
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Výstavba RD – sídliště Víta Nejedlého, Vyškov
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
3
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce a oprava smuteční obřadní síně v Dědicích
Výstavba společenských, správních a kulturních center
2
Ø2 v odvětví
Povodňový varovný systém města Vyškova
Systémy pro veřejný rozhlas
3
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

71%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Eurovia Cs, a.s.
1 14 899 291
Vašstav, s.r.o.
1 8 699 484
Trasko, a.s.
1 8 152 324
Bs - Imex, spol. s r.o.
1 5 630 077
Tomáš Mikula
1 5 273 323
Ostatní dodavatelé 7 10 657 725

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 3)
Necenová soutěž 33% (1 z 3)
Dělení zakázky na části 33% (1 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

32%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 57 520 321
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 501 116 599
Nákupy celkem 558 636 920

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

64%
průměr 77%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Dostavba nebytových prostor objektu nám. Čsl. armády 1, Vyškov
Dodatečné práce
2 123 415

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 25%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

81%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 12)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 17% (2 z 12)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 12)
Chybné IČO dodavatele 8% (1 z 12)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 12)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 12)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 12)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 8% (1 z 12)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

60%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 64% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,29 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

98%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 12)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 12)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 12)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 12)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 12)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 12)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 17% (2 z 12)