Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Vyškov

IČO 00292427

Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

4%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce domu Žižkova 1, 3, 5 Vyškov
Rekonstrukce budov
2
Ø4 v odvětví
Oprava Masarykova náměstí, Vyškov
Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
4
Ø7 v odvětví
Ul. Hřbitovní a Cukrovarská - stavební úpravy
Stavební úpravy objektů sloužících silniční dopravě
4
Ø9 v odvětví
Regenerace - úpravy sídliště Smetanovo nábřeží - V. etapa
Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
3
Ø7 v odvětví
Konsolidace IT a nové elektronické služby MěÚ Vyškov (opakovaná)
Počítačové servery
1
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

50%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
JIMI Electronic Solutions, s.r.o.
1 27 557 355
EUROVIA CS, a.s.
2 25 397 490
MROZEK a.s.
1 22 926 919
K-net Technical International Group, s.r.o.
2 4 606 327
Konica Minolta Bussines Solutions Czech, spol. s r.o.
1 688 650
Ostatní dodavatelé 2 549 800

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

82%
průměr 71%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 33% (2 z 6)
Necenová soutěž 50% (3 z 6)
Dělení zakázky na části 17% (1 z 6)
Elektronická aukce 0% (0 z 6)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

36%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 132 442 085
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 877 427 280
Nákupy celkem 1 009 869 366

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 87%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

79%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 17%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,67

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 8)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 8)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 8)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 8)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 8)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 8)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 8)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 8)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

94%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 100% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,25 (Průměrný počet chyb na zakázku)