Malá města • 2016

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

IČO 43383513

Do zakázek se hlásí dostatek firem. Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci.

71.
pořadí
75%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

91%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Jámy – ČOV a kanalizace
Stavební práce na výstavbě kanalizace
21
Ø5 v odvětví
Kanalizace Domanín, 2.etapa
Kanalizace
18
Ø6 v odvětví
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, NÁM. REPUBLIKY A UL. HORNÍ - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Stavební práce na výstavbě kanalizačních sítí
11
Ø5 v odvětví
Velké Meziříčí - Rekonstrukce kanalizace ul. Nábřeží- sběrač B, úsek RŠ 3011-3016
Stavební práce na výstavbě kanalizačních sítí
6
Ø5 v odvětví
Žďár nad Sázavou- Rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
11
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

70%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Kvis Pardubice a.s.
1 27 023 574
Sph stavby s.r.o.
1 24 882 686
Jcz, s.r.o.
3 23 163 238
Gremis, s.r.o.
4 20 138 050
Content, s.r.o.
5 18 538 770
Ostatní dodavatelé 5 20 201 082

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

98%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Velké Meziříčí – Rekonstrukce kanalizace ul. Skřivanova, ul. U Světlé - dodatečné práce
Neuveden
698 083

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

95%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 19)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 5% (1 z 19)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 19)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 19)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 19)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 19)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 19)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 5% (1 z 19)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

100%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 19)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 19)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 19)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 19)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 19)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 19)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 19)