Malá města • 2016

Město Vysoké Mýto

IČO 00279773

Portfolio dodavatelů je dostatečně široké. Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže.

129.
pořadí
72%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

63%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Krytý plavecký bazén - modernizace
Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
5
Ø4 v odvětví
Kompostárna Vysoké Mýto - stavební část
Stavební práce
11
Ø5 v odvětví
Výstavba stezky - Město Vysoké Mýto
Výstavba stezek pro pěší
5
Ø5 v odvětví
Cyklostezka Vysoké Mýto - Hrušová
Výstavba cyklistických stezek
11
Ø5 v odvětví
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Vysoké Mýto
Zemní plyn
8
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

83%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Genext a.s.
4 24 839 468
Agile spol. s r.o.
3 12 269 332
Bak stavební společnost, a.s.
6 10 458 899
Sapa - Lpj, spol. s r.o.
2 8 682 247
Synergy Solution s.r.o.
2 8 183 647
Ostatní dodavatelé 17 53 428 071

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

77%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 44% (4 z 9)
Necenová soutěž 11% (1 z 9)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 9)
Elektronická aukce 22% (2 z 9)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

67%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

70%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 9%
Zrušené zakázky 9%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,45

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

89%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 34)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 21% (7 z 34)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 34)
Chybné IČO dodavatele 3% (1 z 34)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 34)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 34)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 34)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 6% (2 z 34)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

71%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 34)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 34)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 12% (4 z 34)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 34)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 34)
Dar od dodavatele politickým stranám 18% (6 z 34)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 35% (12 z 34)