Velká města • 2016

Město Vsetín

IČO 00304450

Zakázky jsou otevřené soutěži více firem. Podle ÚOHS nedošlo k závažným porušením zákona.

14.
pořadí
75%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

65%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Revitalizace veřejných ploch Kolonie, Vsetín
Stavební úpravy pro komunikace
5
Ø5 v odvětví
Sportovně rekreační areál ve Vsetíně U průmyslovky
Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
3
Ø4 v odvětví
Úpravy ploch u trati ČD Trávníky – Rybníky, Vsetín
Chodníky a jiné zpevněné povrchy
2
Ø5 v odvětví
Cyklostezka Jasenice, Vsetín
Výstavba cyklistických stezek
13
Ø5 v odvětví
Stavební úpravy č. p. 1484 ul. Smetanova
Stavební úpravy domů
8
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

82%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Tm Stav, spol. s r.o.
8 42 379 451
Kks, spol. s r.o.
2 37 595 223
Pozemní stavitelství Zlín a.s.
1 32 977 404
Sates Morava spol. s r.o.
4 23 762 639
Tesp Contract s.r.o.
3 16 802 817
Ostatní dodavatelé 19 93 883 961

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

64%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 247 401 496
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 359 021 635
Nákupy celkem 606 423 131

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

99%
průměr 77%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Stavební úpravy č. p. 1484 ul. Smetanova - vícepráce
Předchozí zakázka bez nabídek, Dodatečné práce
436 500
„Revitalizace veřejných ploch Kolonie, Vsetín“ - VCP
Dodatečné práce
168 993
Úpravy ploch u trati ČD Trávníky- Rybníky, Vsetín - vícepráce
Předchozí zakázka bez nabídek, Jediný dodavatel (technické důvody), Dodatečné práce
47 577
Úpravy ploch u tratí ČD Trávníky-Rybníky, Vsetín - vícepráce č.2
Dodatečné práce
32 025

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

71%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 14%
Zrušené zakázky 14%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

85%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 37)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 8% (3 z 37)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 37)
Chybné IČO dodavatele 11% (4 z 37)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 37)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 37)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 3% (1 z 37)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 14% (5 z 37)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

58%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 64% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,38 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

72%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 37)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 37)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 8% (3 z 37)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 37)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 37)
Dar od dodavatele politickým stranám 30% (11 z 37)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 16% (6 z 37)