Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Vsetín

IČO 00304450

Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže. Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci.

19.
pořadí
75%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

68%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Stavební úpravy č.p. 362 Vsetín,( Lidový dům) - snížení energetické náročnosti budov
Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
6
Ø4 v odvětví
„STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - I. ETAPA“
Stavební úpravy sportovních zařízení
2
Ø3 v odvětví
Stavební úpravy vnitřních částí Sportovní haly Na Lapači
Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
7
Ø4 v odvětví
Přeložky inženýrských sítí ul. Smetanova a Žerotínova
Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství
4
Ø6 v odvětví
Regenerace panelového sídliště Luh, Vsetín - 1. etapa
Stavební úpravy v souvislosti s objekty pro sportovní hřiště
5
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

81%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Zásobování teplem Vsetín a.s.
1 23 567 690
TM Stav, spol. s r.o.
4 23 272 144
H & B delta, s.r.o.
1 14 478 801
E.ON Energie, a.s.
2 7 909 785
INSTOP, spol. s r.o.
1 7 760 000
Ostatní dodavatelé 13 54 867 238

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 71%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 25% (1 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

62%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 337 511 641
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 537 956 700
Nákupy celkem 875 468 341

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

44%
průměr 87%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

97%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 18% (4 z 22)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 22)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 22)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 22)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 22)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 22)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 22)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 22)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

72%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 86% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,59 (Průměrný počet chyb na zakázku)