Velká města • 2016

Statutární město České Budějovice

IČO 00244732

Dobrý zadavatel. Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní.

9.
pořadí
76%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

73%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
KOMUNITNÍ CENTRUM NA SÍDLIŠTI MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE
Výstavba víceúčelových budov
10
Ø4 v odvětví
REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ - ÚSEK 02
Stavební úpravy pro komunikace
7
Ø5 v odvětví
Nákup el. energie pro statutární město České Budějovice a jeho příspěvkové organizace
Elektrická energie
5
Ø4 v odvětví
TECHNICKÉ VYBAVENÍ ULICE DOBROVODSKÁ, ÚSEK PLYNÁRENSKÁ - DRUŽSTEVNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE
Demolice a zemní práce
7
Ø4 v odvětví
REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ - ČÁST 01B - STAVBA 01 A STAVBA 02
Stavební úpravy pro komunikace
12
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

88%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Hochtief Cz a. s.
13 112 836 726
Swietelsky stavební s.r.o.
11 74 917 713
Eurovia Cs, a.s.
8 61 714 430
Strabag a.s.
9 55 258 021
Arstav s.r.o.
4 49 397 611
Ostatní dodavatelé 88 380 103 349

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

70%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 47% (18 z 38)
Necenová soutěž 3% (1 z 38)
Dělení zakázky na části 8% (3 z 38)
Elektronická aukce 3% (1 z 38)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

56%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 749 564 837
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 643 359 188
Nákupy celkem 2 392 924 025

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

70%
průměr 77%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

68%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 5%
Zrušené zakázky 13%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,62

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

89%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 133)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 2% (3 z 133)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 133)
Chybné IČO dodavatele 4% (5 z 133)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 133)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 133)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 2% (2 z 133)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 8% (11 z 133)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

78%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 86% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,39 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

93%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 133)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 2% (3 z 133)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 133)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 133)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 133)
Dar od dodavatele politickým stranám 3% (4 z 133)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 15% (20 z 133)