Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Statutární město České Budějovice

IČO 00244732

Vše nevyhrává úzký okruh firem. Zadavatel nepodporuje konkurenci pomocí dělení zakázek, e-aukcí ani delších lhůt.

28.
pořadí
73%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

63%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2. – 1. etapa
Stavební úpravy pro komunikace
15
Ø7 v odvětví
„Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové“ (rekonstrukce stávajícího objektu) – 2. etapa
Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce
5
Ø6 v odvětví
Přístavba tělocvičny k ZŠ O. Nedbala, České Budějovice
Stavební úpravy školních budov
14
Ø5 v odvětví
NOVÉ ROUDNÉ - III. ETAPA, O. BŘEZINY
Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro dálnice, silnice, přistávací plochy a železnice
16
Ø6 v odvětví
ČOV České Budějovice - optimalizace aeračního procesu
Instalační a montážní služby (mimo programového vybavení)
4
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

88%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Metrostav a.s.
4 94 147 194
STRABAG a.s.
7 58 137 457
EDIKT a.s.
5 40 269 968
MANE STAVEBNÍ s.r.o.
1 27 698 271
EUROVIA CS, a.s.
4 26 398 002
Ostatní dodavatelé 100 308 594 073

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

59%
průměr 71%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 52% (27 z 52)
Necenová soutěž 2% (1 z 52)
Dělení zakázky na části 8% (4 z 52)
Elektronická aukce 0% (0 z 52)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

55%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 1 204 977 716
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 2 758 971 188
Nákupy celkem 3 963 948 904

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

79%
průměr 87%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘIŽOVATKY NA SADECH X KRAJINSKÁ X 28. ŘÍJNA
Předchozí zakázka bez nabídek
5 231 024
REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ - ÚSEK 02
Vícepráce
3 978 267
Přestavba MŠ Kněžské Dvory, České Budějovice - dodatek č. 1
Vícepráce
2 579 515
TECHNICKÉ VYBAVENÍ ULICE DOBROVODSKÁ, ÚSEK PLYNÁRENSKÁ - DRUŽSTEVNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE
Vícepráce
2 076 482
„Nové Roudné – 1. etapa, část 2“
Vícepráce
1 773 927

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

72%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 2%
Zrušené zakázky 12%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,27

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

96%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 2% (3 z 120)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 6% (7 z 120)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 120)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 120)
Chybné IČO zadavatele 1% (1 z 120)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 120)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 120)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 2% (2 z 120)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

48%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 64% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,65 (Průměrný počet chyb na zakázku)