Malá města • 2016

Město Boskovice

IČO 00279978

Často vítězí dodavatelé se zvýšeným rizikem neefektivity nebo korupce. Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

69%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
„Sportovní hala Boskovice, ul. Slovákova“
Výstavba sportovních hal
7
Ø4 v odvětví
Boskovice Nemocnice - zateplení komplementu a víceúčelového objektu a instalace tepelných čerpadel
Opláštění budov
5
Ø6 v odvětví
"Sportovní hala Boskovice, ul. Slovákova" - dodatečné stavební práce
Výstavba sportovních hal
1
Ø4 v odvětví
ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOSKOVICÍCH
Služby vysazování a údržby zelených ploch
7
Ø5 v odvětví
Konsolidace IT a nové služby TC ORP Boskovice – Konsolidace IT TC ORP Boskovice
Informační systémy a servery
2
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

38%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Imos Brno, a.s.
2 43 429 834
Stavkom, spol. s r. o.
1 20 498 298
Ab Facility a.s.
1 2 853 458
Z + M Partner, spol. s r.o.
1 2 376 000
Hanes s.r.o.
1 1 649 587
Ostatní dodavatelé 11 7 157 430

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 67% (2 z 3)
Necenová soutěž 33% (1 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

77%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
"Sportovní hala Boskovice, ul. Slovákova" - dodatečné stavební práce
Dodatečné práce
4 992 352

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

63%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 25%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

86%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 17)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 65% (11 z 17)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 17)
Chybné IČO dodavatele 6% (1 z 17)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 17)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 17)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 17)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 6% (1 z 17)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

71%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 17)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 17)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 12% (2 z 17)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 17)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 17)
Dar od dodavatele politickým stranám 6% (1 z 17)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 29% (5 z 17)