Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Boskovice

IČO 00279978

Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem. Mnoho výdajů teče do historických smluv nebo zakázek malého rozsahu.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

25%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Nemocnice Boskovice – rekonstrukce lůžkové části ARO
Rekonstrukce budov
3
Ø4 v odvětví
Přístavba mateřské školy Bílkova č. 19, Boskovice
Stavební úpravy budov sloužících vzdělání a výzkumu
3
Ø4 v odvětví
ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOSKOVICÍCH
Zahradnické služby
2
Ø5 v odvětví
Konsolidace IT a nové služby TC ORP Boskovice – Konsolidace IT TC ORP Boskovice
Informační systémy a servery
2
Ø2 v odvětví
NB - rekonstrukce únikové cesty hlavní budovy 1. ETAPA
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

44%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
STAVKOM, spol. s r.o.
2 27 459 967
SKR stav, s.r.o.
1 19 091 665
AB Facility a.s.
1 3 581 190
Z + M Partner, spol. s r.o.
1 2 376 000
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
2 2 111 936
Ostatní dodavatelé 5 3 504 166

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 67% (2 z 3)
Necenová soutěž 67% (2 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

46%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 130 998 880
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 482 912 444
Nákupy celkem 613 911 324

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

58%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 33%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

93%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 10)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 30% (3 z 10)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 10)
Chybné IČO dodavatele 10% (1 z 10)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 10)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 10)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 10)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 10)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

53%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 67% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,56 (Průměrný počet chyb na zakázku)