Malá města • 2016

Obec Šestajovice

IČO 00240851

Zadavatel často chybuje při uveřejňování informací ve Věstníku. Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci.

108.
pořadí
73%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

69%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce a nástavba Základní školy v obci Šestajovice
Práce na fasádách
neuveden
Ø4 v odvětví
Školní tělocvična - Šestajovice
Výstavba sportovních hal
neuveden
Ø4 v odvětví
Rekonstrukce místních komunikací v obci Šestajovice
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU V ŠESTAJOVICÍCH
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Svoz a odstranění odpadu 2014/15 - Šestajovice
Sběr odpadu
2
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

46%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Konstruktis Novostav a.s.
1 30 676 033
Zlínské stavby, a.s.
1 14 788 439
Strabag a.s.
1 5 608 683
Z & D stavební společnost spol. s r.o.
1 3 880 535
Ave Cz odpadové hospodářství s.r.o.
1 2 969 618
Ostatní dodavatelé 3 3 638 679

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (1 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

97%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Rekonstrukce ZŠ Šestajovice - prováděcí dokumentace
Neuveden
420 000

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

88%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

49%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 38% (3 z 8)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 25% (2 z 8)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 8)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 8)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 8)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 8)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 12% (1 z 8)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 12% (1 z 8)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

75%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 8)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 8)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 8)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 8)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 8)
Dar od dodavatele politickým stranám 12% (1 z 8)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 12% (1 z 8)