Malá města • 2016

Město Polička

IČO 00277177

Zadavatel často chybuje při uveřejňování informací ve Věstníku. Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

77%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
I. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
16
Ø6 v odvětví
Realizace úspor energie - Masarykova základní škola Polička
Stavební úpravy školních budov
4
Ø5 v odvětví
Realizace úspor energie – Dům s pečovatelskou službou „PENZION“ Polička
Stavební úpravy zařízení sociální péče
9
Ø5 v odvětví
„Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová a Růžová v Poličce“
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
5
Ø6 v odvětví
Realizace úspor energie – tělocvična ZŠ Na Lukách Polička
Stavební úpravy sportovních zařízení
6
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

56%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Stavointerier s.r.o.
2 28 286 591
Agile spol. s r.o.
2 25 266 727
Bs - Imex, spol. s r.o.
2 8 805 467
Bromach spol. s r.o.
2 7 652 793
Gláser Petr, Bca.
1 4 475 300
Ostatní dodavatelé 3 5 023 908

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

84%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 20%
Zrušené zakázky 20%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,60

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

52%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 17% (2 z 12)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 50% (6 z 12)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 12)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 12)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 12)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 12)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 12)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 42% (5 z 12)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

93%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 12)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 12)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 12)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 12)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 12)
Dar od dodavatele politickým stranám 8% (1 z 12)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 8% (1 z 12)