Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Polička

IČO 00277177

Portfolio dodavatelů je dostatečně široké. Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny.

34.
pořadí
74%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

45%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
„Stavba bytových domů v pasivním standardu včetně přípojek a terénních úprav, I. etapa lokality Bezručova v Poličce a s ní související projektová a inženýrská činnost”
Výstavba domů
3
Ø4 v odvětví
Intenzifikace ČOV Polička
Stavební úpravy pro čistírny odpadních vod, čisticí stanice a spalovny odpadů
4
Ø5 v odvětví
I. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
16
Ø7 v odvětví
Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Poličce – 5. etapa
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce ul. Šaffova a Tylova v Poličce
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
1
Ø7 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

82%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
PRIMA spol. s r.o.
1 25 844 327
ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.
1 25 844 327
AGILE spol. s r.o.
2 25 266 727
Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
4 20 248 297
STROJÍRNY A OPRAVNY MILENOV spol. s r.o.
1 20 246 831
Ostatní dodavatelé 12 77 444 673

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 25% (1 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 25% (1 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

67%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 236 961 258
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 294 108 321
Nákupy celkem 531 069 579

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

98%
průměr 91%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

95%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 17)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 17)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 17)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 17)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 17)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 17)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 17)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 12% (2 z 17)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

42%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 75% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,31 (Průměrný počet chyb na zakázku)