Malá města • 2016

Město Bruntál

IČO 00295892

Ve Věstníku chybí důležité údaje (ceny, identifikace firem apod.) Uchazeči jsou odrazováni častými změnami a rušením zakázek.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

70%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce kulturní památky PETRIN - centrum vzdělávání a volného času v Bruntále
Rekonstrukce budov
7
Ø5 v odvětví
Dopravní přestupní terminál na ulici Nádražní v Bruntále
Výstavba autobusových nádraží
8
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce a modernizace stávající jednotné kanalizace na ul. V Aleji a ul. Smetanova v Bruntále
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
8
Ø5 v odvětví
RPS - Bruntál, sídliště Květná - I. etapa
Chodníky a jiné zpevněné povrchy
2
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce kulturní památky PETRIN – centrum vzdělávání a volného času v Bruntále - doplnění
Rekonstrukce budov
1
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

50%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Metrostav a.s.
3 89 567 409
Kareta s.r.o.
8 84 420 953
Stavba Šafrán s.r.o.
3 15 590 000
Jr Stakr s.r.o.
2 11 949 423
Svovaltrend s.r.o.
2 6 693 000
Ostatní dodavatelé 11 23 606 914

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

82%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 6)
Necenová soutěž 0% (0 z 6)
Dělení zakázky na části 33% (2 z 6)
Elektronická aukce 67% (4 z 6)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

65%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

48%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 54%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,70

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

48%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 10% (3 z 29)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 29)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 29)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 29)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 29)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 29)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 3% (1 z 29)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 28% (8 z 29)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

94%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 29)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 29)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 3% (1 z 29)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 29)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 29)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 29)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 24% (7 z 29)