Malá města • 2016

Město Klobouky u Brna

IČO 00283258

Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem. Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

66%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Klobouky u Brna - kanalizace
Stavební práce na výstavbě kanalizace
7
Ø5 v odvětví
Energetické úspory areálu Městské střední odborné školy v Klouboukách u Brna
Stavební úpravy školních budov
8
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce a rozšíření sokolovny
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Klobouky u Brna - kanalizace - dodatečné stavební práce
Stavební práce na výstavbě kanalizace
1
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

22%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Imos Brno, a.s.
4 105 694 256
Metrostav a.s.
1 31 380 200
Stavební Firma Plus s.r.o.
1 9 151 095
Minam servis a.s.
1 2 899 000
Česká spořitelna, a.s.
1 1 173 799
Ostatní dodavatelé 2 1 875 000

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 3)
Necenová soutěž 33% (1 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

60%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Klobouky u Brna - kanalizace - dodatečné stavební práce
Předchozí zakázka bez nabídek, Dodatečné práce
9 122 844
Klobouky u Brna - kanalizace - dodatečné stavební práce 2
Předchozí zakázka bez nabídek, Dodatečné práce
4 349 458
Poskytnutí úvěru pro Město Klobouky u Brna
Neuveden
Neuvedeno

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 17%
Zrušené zakázky 33%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,17

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

91%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 9% (1 z 11)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 36% (4 z 11)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 11)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 11)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 11)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 11)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 11)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 9% (1 z 11)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

92%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 11)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 11)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 9% (1 z 11)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 11)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 11)
Dar od dodavatele politickým stranám 27% (3 z 11)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 18% (2 z 11)