Velká města • 2016

Město Litoměřice

IČO 00263958

Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

47%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa
Výstavba autobusových nádraží
5
Ø5 v odvětví
Obnova parku Jiráskovy sady v Litomeřicích
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Zateplení ZŠ Havlíčkova Litoměřice
Stavební úpravy školních budov
4
Ø5 v odvětví
Zateplení a výměna otvorových výplní ZŠ U Stadionu a MŠ Masarykova
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Sdružené služby dodávky plynu a elektřiny
Ropné produkty, paliva, elektrická energie a ostatní zdroje energie
5
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

49%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Chládek & Tintěra, a.s.
8 115 207 991
Gabriel s.r.o.
2 47 465 339
Centropol Energy, a.s.
2 28 179 917
Vemex Energie a.s.
2 14 089 958
Metall Quatro spol. s r.o.
2 9 715 929
Ostatní dodavatelé 13 21 316 366

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

89%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 44% (4 z 9)
Necenová soutěž 22% (2 z 9)
Dělení zakázky na části 44% (4 z 9)
Elektronická aukce 11% (1 z 9)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

61%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 238 226 501
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 391 929 572
Nákupy celkem 630 156 073

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

96%
průměr 77%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

40%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 7%
Zrušené zakázky 21%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,83

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

77%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 3% (1 z 29)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 34% (10 z 29)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 29)
Chybné IČO dodavatele 3% (1 z 29)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 29)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 29)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 29)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 7% (2 z 29)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

58%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 61% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,22 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

99%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 29)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 29)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 29)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 29)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 29)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 29)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 10% (3 z 29)