Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Litoměřice

IČO 00263958

Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny. Podle ÚOHS nedošlo k závažným porušením zákona.

28.
pořadí
73%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

55%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Litoměřice
Energetické a související služby
6
Ø4 v odvětví
Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa
Stavební úpravy objektů sloužících silniční dopravě
5
Ø6 v odvětví
Zateplení a výměna otvorových výplní ZŠ U Stadionu a MŠ Masarykova
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa
Informační systémy
2
Ø2 v odvětví
Litoměřice, Palachova ulice - výběr dodavatele stavebních prací
Stavební úpravy pro komunikace
12
Ø7 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

70%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Chládek & Tintěra, a.s.
7 79 810 838
AB Facility a.s.
1 48 281 651
CENTROPOL ENERGY, a.s.
3 38 505 709
ELTODO, a.s.
1 22 974 704
EUROVIA CS, a.s.
1 19 890 703
Ostatní dodavatelé 13 60 685 883

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

80%
průměr 71%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 43% (3 z 7)
Necenová soutěž 29% (2 z 7)
Dělení zakázky na části 14% (1 z 7)
Elektronická aukce 0% (0 z 7)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

62%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 375 661 112
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 613 684 308
Nákupy celkem 989 345 419

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

93%
průměr 87%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

57%
průměr 77%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

88%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 18% (4 z 22)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 18% (4 z 22)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 22)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 22)
Chybné IČO zadavatele 5% (1 z 22)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 22)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 22)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 22)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

49%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 81% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,29 (Průměrný počet chyb na zakázku)