Městské části • 2016

Městská část Praha 2

IČO 00063461

Ve Věstníku chybí důležité údaje (ceny, identifikace firem apod.)

11.
pořadí
68%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

60%
průměr 53%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

82%
průměr 63%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Swietelsky stavební s.r.o.
1 91 899 900
Delta final s.r.o.
3 38 178 050
Isco spol. s r.o.
2 24 807 179
Hubáček & Samek (h & S), spol. s r.o.
2 24 721 688
Ag-real s.r.o.
2 17 689 697
Ostatní dodavatelé 37 172 372 309

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

78%
průměr 62%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 46% (6 z 13)
Necenová soutěž 0% (0 z 13)
Dělení zakázky na části 15% (2 z 13)
Elektronická aukce 8% (1 z 13)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

74%
průměr 81%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Zajištění dodávky tepla a teplé vody v objektech MČ Praha 2
Krajní naléhavost
21 041 951
Zajištění oprav zdrojů tepla a souvisejících dodávek služeb
Neuveden
4 900 000
Nákup LAN infrastruktury
Neuveden
1 811 000
ZŠ Botičská 8/130, Praha 2 - dodávka a výstavba nafukovací haly
Dodatečné práce
200 000
Pojištění odpovědnosti zastupitelů městské části Praha 2
Neuveden
200 000

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

73%
průměr 67%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 5%
Zrušené zakázky 6%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,56

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

61%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 47)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 21% (10 z 47)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 47)
Chybné IČO dodavatele 9% (4 z 47)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 47)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 47)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 2% (1 z 47)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 15% (7 z 47)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

85%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 2% (1 z 47)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 47)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 47)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 47)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 47)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 47)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 36% (17 z 47)