Městské části • 2018 • předchozí hodnocení

Městská část Praha 2

IČO 00063461

Zadavatel dle ÚOHS závažně porušil zákon. Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní.

12.
pořadí
71%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

57%
průměr 42%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Vybudování zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let v MČ Praha 2
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
ZŠ Resslova 10/2097 – výměna oken (trojskla) I. etapa a vybudování vchodu k jídelnímu bloku
Rekonstrukce budov
4
Ø4 v odvětví
ZŠ Kladská 1/1201 – vybudování jídelny ve vnitrobloku
Rekonstrukce budov
2
Ø4 v odvětví
Plavecká 402/10 - výměna oken
Instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků
7
Ø6 v odvětví
Folimanka - rekonstrukce části parku - Sluneční stráň
Krajinné úpravy
3
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

86%
průměr 63%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
KyraStav spol. s r.o.
3 39 495 411
AG-REAL s.r.o.
3 25 665 634
Delta final, s.r.o
6 25 452 713
TRUSTAV s.r.o.
3 22 398 467
Mgr. Alena Řeňdovská, advokát
3 19 102 989
Ostatní dodavatelé 31 123 399 117

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 65%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 25% (4 z 16)
Necenová soutěž 12% (2 z 16)
Dělení zakázky na části 6% (1 z 16)
Elektronická aukce 6% (1 z 16)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

88%
průměr 88%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

80%
průměr 76%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 13%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,25

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

73%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 2% (1 z 42)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 14% (6 z 42)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 42)
Chybné IČO dodavatele 2% (1 z 42)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 42)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 42)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 42)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 12% (5 z 42)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

56%
průměr 33%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 77% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,85 (Průměrný počet chyb na zakázku)