Velká města • 2016

Statutární město Liberec

IČO 00262978

Mnoho výdajů teče do historických smluv nebo zakázek malého rozsahu.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

63%
průměr 63%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

83%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Unistav a.s.
4 78 201 635
Eurovia Cs, a.s.
3 63 437 628
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
1 36 814 656
Integra stavby, a.s.
3 35 344 954
Nisainvest, spol. s r.o.
3 24 491 990
Ostatní dodavatelé 36 173 701 933

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 70%

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

39%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 412 421 799
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 2 303 002 255
Nákupy celkem 2 715 424 054

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

85%
průměr 77%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

64%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 26%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,42

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

96%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 50)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 14% (7 z 50)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 50)
Chybné IČO dodavatele 4% (2 z 50)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 50)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 50)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 50)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 2% (1 z 50)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

54%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 57% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,25 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

98%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 50)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 50)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 2% (1 z 50)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 50)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 50)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 50)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 6% (3 z 50)