Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Statutární město Liberec

IČO 00262978

Dobrý zadavatel. Mnoho výdajů teče do historických smluv nebo zakázek malého rozsahu. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost.

10.
pořadí
78%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

52%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Volnočasové plochy Liberec I.
Stavební úpravy v souvislosti s objekty pro sportovní hřiště
5
Ø4 v odvětví
Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná, SO 101 U Potůčku, cyklostezka při silnici Vratislavická
Stavební práce
9
Ø5 v odvětví
Otevřené město Liberec
Programování programového vybavení a poradenské služby
1
Ø2 v odvětví
Revitalizace Rochlice - úprava komunikace Dobiášova - úsek Vratislavická - Krejčího
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Oprava komunikace Dr. M. Horákové v úseku Melantrichova-Hradební
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

88%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Integra stavby a.s.
3 35 344 954
EUROVIA CS, a.s.
3 25 985 600
CENTROPOL ENERGY, a.s.
2 25 008 992
Pražská plynárenská, a.s.
3 20 406 950
SWIETELSKY stavební s.r.o.
1 19 602 951
Ostatní dodavatelé 45 159 013 189

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 71%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 55% (11 z 20)
Necenová soutěž 25% (5 z 20)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 20)
Elektronická aukce 0% (0 z 20)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

35%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 547 491 740
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 3 848 128 120
Nákupy celkem 4 395 619 860

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

97%
průměr 87%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Zpracování dokumentace nového návrhu územního plánu Liberec
Vícepráce
2 450 000
Nákup tepelné energie pro objekty SML včetně objektů, které využívají příspěvkové organizace a společnosti města
Technické důvody , Autorská práva
Neuvedeno

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

82%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 15%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,75

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 61)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 61)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 61)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 61)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 61)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 61)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 61)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 61)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

75%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 88% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,53 (Průměrný počet chyb na zakázku)