Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Dobříš

IČO 00242098

Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu. Uchazeči jsou odrazováni častými změnami a rušením zakázek.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

32%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
1. Základní škola Dobříš - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, varna, učebny
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Modernizace Sběrného dvoru Dobříš
Kontejnery a nádoby na odpad a odpadky
1
Ø2 v odvětví
Úpravy místní komunikacev ul. Fričova - Dobříš
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví
Zateplení budovy městské polikliniky v Dobříši
Rekonstrukce budov
3
Ø4 v odvětví
Konsolidace IT města Dobříše - část I
Místní sítě
2
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

61%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
POHL cz, a.s.
1 17 718 296
TREPART s.r.o.
1 17 718 296
PROFISTAV Litomyšl, a.s.
1 8 378 097
STRABAG a.s.
1 6 281 241
INVESSALES, spol. s r.o.
1 5 110 744
Ostatní dodavatelé 5 3 995 968

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 60% (3 z 5)
Necenová soutěž 0% (0 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

42%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 79 605 346
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 379 239 782
Nákupy celkem 458 845 128

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

93%
průměr 91%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
„Sdružené služby dodávek elektrické energie pro město Dobříš“
Neuveden
1 136 904

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

45%
průměr 77%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

97%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 10)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 10% (1 z 10)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 10)
Chybné IČO dodavatele 10% (1 z 10)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 10)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 10)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 10)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 10% (1 z 10)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 0% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)