Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Přeštice

IČO 00257125

Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit. Podle zákona probíhá neobvykle malá část nákupů.

49.
pořadí
72%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

54%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Přeštice a jeho příspěvkové organizace
Elektrická energie
6
Ø5 v odvětví
Restaurace a minipivovar města Přeštice - stavební úpravy
Ubytovací a restaurační budovy
2
Ø4 v odvětví
ZŠ Přeštice, Rebcova 386 - stavební úpravy a nástavba stávajícího objektu
Stavební úpravy školních budov
10
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce ulice Komenského
Stavební úpravy pro komunikace
16
Ø7 v odvětví
Výběrové řízení na dodavatele dodávek softwaru a hardwaru
Informační systémy a servery
2
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

62%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Mavilla s.r.o.
2 20 184 836
TAURON Czech Energy s.r.o.
1 12 274 932
SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.
2 7 089 561
Z + M Partner, spol. s r.o.
1 3 876 047
Joes garage brewery, s.r.o.
1 3 679 500
Ostatní dodavatelé 4 8 254 033

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 33% (1 z 3)
Elektronická aukce 33% (1 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

45%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 81 143 181
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 327 901 381
Nákupy celkem 409 044 562

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

96%
průměr 91%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Rekonstrukce ulice Komenského - dodatečné stavební práce I.
Vícepráce
625 467

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

78%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 33% (3 z 9)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 11% (1 z 9)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 9)
Chybné IČO dodavatele 11% (1 z 9)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 9)
Chybný úřední název zadavatele 11% (1 z 9)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 9)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 9)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

42%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 67% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)