Městské části • 2018 • předchozí hodnocení

Městská část Praha 20

IČO 00240192

Dobrý zadavatel. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Do zakázek se hlásí dostatek firem.

1.
pořadí
82%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

54%
průměr 42%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Půdní vestavba bytových domů Dobšická 1741 - 1742 a Jívanská 1743 - 1744
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Stavba č.3295 - TV Horní Počernice, etapa 0012 - IS ostatní - komunikacečást Běluňská úsek Chvalkovická - Chodovická a část Sekeřická úsek Chvalkovická - Lipí
Výstavba vedlejších komunikací
7
Ø7 v odvětví
Rekonstrukce objektu Náchodská č.p. 754
Stavební práce
19
Ø5 v odvětví
Rozvoj ICT služeb na MČ Praha 20
Služby programového vybavení
1
Ø2 v odvětví
Zateplení a výměna oken MŠ Ratibořická 2299, 2. etapa
Stavební práce
9
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

66%
průměr 63%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
EMV s.r.o.
1 13 440 000
STRABAG a.s.
1 12 997 458
ORSmix s.r.o.
1 8 631 141
YOUR SYSTEM, spol. s r.o.
1 6 788 200
LANGERONE, SE
3 4 563 544
Ostatní dodavatelé 3 5 441 028

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

58%
průměr 65%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 17% (1 z 6)
Necenová soutěž 17% (1 z 6)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 6)
Elektronická aukce 0% (0 z 6)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

99%
průměr 88%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Zateplení a výměna oken MŠ Ratibořická 2299, 2. etapa - dodatečné stavební práce
Vícepráce , Mimo směrnici
86 734
Zateplení Domu dětí a mládeže Horní Počernice - dodatečné stavební práce
Vícepráce , Mimo směrnici
42 291

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

83%
průměr 76%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 17%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 11)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 11)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 11)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 11)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 11)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 11)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 11)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 11)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

98%
průměr 33%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 100% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,10 (Průměrný počet chyb na zakázku)